lj2931
 • 五星
 • 四星
 • 三星
 • 二星
 • 一星
(0)
0
关注
0
粉丝
0
如发现对方存在违法违规行为可 进行举报

个人介绍


从业十年,底层开发,uboot,kernel, 驱动开发,硬件联调。

精通C、C++语言,熟练使用Python语言,可用汇编编程。

熟悉嵌入式系统,单片机、arm、PowerPC等处理器。

了解I2C SPI CAN等总线


工作经历

 • 2009-07-01 - 2019-11-25中兴BSP

  从事交换机、路由器等设备的BSP开发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

相似推荐 换一批

  更新于: 浏览: 12
  0